«HÀI KỊCH : ASIA 49» Tình Yêu – Quang Minh, Hồng Đào, Tracy, Trung Tín

Giải TríHÀI KỊCH : Tình Yêu – Quang Minh, Hồng Đào, Tracy, Trung Tín

Check back every WEDNESDAY for a new [asia HÀI KỊCH] !
Let us know your favorite hài kịch and you’ll see it up on [asia HÀI KỊCH] soon!

Nguồn: https://welovedesignaward.com/

Xem thêm bài viết khác: https://welovedesignaward.com/category/giai-tri/

28 thoughts on “«HÀI KỊCH : ASIA 49» Tình Yêu – Quang Minh, Hồng Đào, Tracy, Trung Tín

  1. Bi kịch của gia đình y chang như thực tế không khác gì. Trước hôn nhân đẹp bao nhiêu thì sau hôn nhân tệ hại bấy nhiêu. Muôn đời VN không bao giờ có nam nữ bình đẳng. Hiếm hoi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *