Cây cảnh Trang trí Hồ Bán cạn ở Trang trại hoa Tùng Lâm 😍😘

HoaCây cảnh Trang trí Hồ Bán cạn ở Trang trại hoa Tùng Lâm 😍😘.
Vườm ươm của TungLam Garden lưu giữ và nhân nuôi khá nhiều chủng loại cây hoa cây cảnh. Nhóm cây Dứa (Bromeliad) có khá nhiều. Trước kia nhóm cây này được dùng cho những thử nghiệm để trang trí, ký lên các cây lũa bên hồ cá Koi. Nhưng hiệu quả không cao lắm do điều kiện khí hậu miền Bắc khá khắc nghiệt. Không thành công nhưng vẫn giữ những nhóm cây Dứa và cây rủ khác vì thích. Giờ thì đã đến lúc những cây cảnh này có đất để tỏa sáng. Phong trào chơi hồ bán cạn, thực vật bán cạn khá phát triển. Những loại cây như Dứa cảnh, Dương xỉ, các loại Lan ruồi muỗi,… rất phù hợp cho các bể bán cạn. Một hướng đi mới cần được phát triển. Thật tuyệt vời vì những chậu cây cũ trong vườn sẽ được hồi sinh.
TungLam Garden

Nguồn: https://welovedesignaward.com/

Xem thêm bài viết khác: https://welovedesignaward.com/category/hoa/

8 thoughts on “Cây cảnh Trang trí Hồ Bán cạn ở Trang trại hoa Tùng Lâm 😍😘

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *