8 thoughts on “Bóng Chuyền két đến từ Hải phòng Nam béo xuất hiện Go xoài

  1. Hồi đó Mã Cha So đánh bàn Khanh Supper đánh ki. Anh Lâm có nói Nếu Long Ki vô cũng thua. Mà kèo này còn chấp sân thì lấy đường đâu ra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *