1 thought on “Bóng Chuyền Giải An Minh Mỡ Rộng:Huyện Đội (duy rus,sấm,thái msc,)VS Thị Trấn( Hiền,Hưng) (sét1)

  1. Không có tí gì gọi là chuyên nghiệp. Dù là 1 giải phong trào thì cũng có 1 tí chuyên nghiệp chứ. Vđv 1 bên mang giày 1 bên ko mang nhìn phản cảm vl..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *