36 thoughts on “Bẫy cá – Trúng một bầy cua qá trời

 1. Cua đồng nấu bún riêu đi e 👦 ơi
  Buổi tối vui vẻ nhe 2 e 👦
  🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾
  🌾🌺🌾🌾🌺🌾🌼🌾
  🌾🌺🌺🌺🌺🌾🌺🌾
  🌾🌺🌾🌾🌺🌾🌺🌾
  🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *