27 thoughts on “bài mồi câu cá diêu hồng rô phi gom cá giật mỏi tay

  1. Bạn có thể ghi ra thành phần cho t ra mua về đánh thử đc rô phi k. Ở tôi rô phi nhiều. Ngta câu mồi trùng nó ăn mà t câu mồi cám 2 hôm chỉ đc 1 con. Buồn. Mong bạn chỉ giúp . Cảm ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *