29 thoughts on “THVL | Chuyện cảnh giác: Giả danh Công an phòng chống tội phạm

  1. Dựng lại cũng đéo có tính hợp lý?
    Chủ hộ kinh doanh mà ngu đến vậy thì kinh doanh cái gì?
    Có thể là ê kíp tái dựng lại tình huống, nhưng có đâu mà chủ hộ kinh doanh mà ngu đến vậy? Ngu cả chuyên môn lẫn cả sự hiểu biết!

  2. Công an làm việc với dân phải xuất trình giấy tờ của bộ công an ky' chú đâu mà giống mua cá thịt ngoài chợ trời mà trả giá!con chú quan'bi tâm thần

  3. Không cần biết a là cơ quan chức năng tỉnh hay huyện hay thành phố. Khi đi tuyên truyền và làm gì đó thì cần có công an hoặc cơ quan chức năng địa phương đi theo để giới thiệu và xác nhận.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *