45 thoughts on “Câu Cá và Nướng Thịt trong rừng ✅

  1. Thấy ăn mà tui chảy nước…nè. Ở miền tây này toàn gặp chích điện nên đi câu sông giờ ít cá lắm… Tui ghét nhất những người chích điện…

  2. Ko hiểu những ng bấm 👎 vì điều gì. Video nào của bạn xem cũng hay, giản dị, cách nc tự nhiên và chân thật. Mình cũng từng thích kiểu này, thú vui thuở bé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *