Các ngân hàng quyết liệt phòng chống tội phạm công nghệ cao | QTV

Công nghệQTV | Tội phạm sử dụng công nghệ cao đang trở thành mối nguy hại lớn ngay tại Quảng Ninh. Trong phát triển kinh tế xã hội, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã và đang vào cuộc quyết liệt, phối hợp với các ngành chức năng ngăn chặn loại tội phạm này.

* Website:
* Điện thoại: 033.3518752
* Email: [email protected]

Nguồn: https://welovedesignaward.com/

Xem thêm bài viết khác: https://welovedesignaward.com/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *