2 thoughts on “SuperBowl 2015, xem bóng bầu dục Mỹ ở nhà hàng Việt

  1. Thật là vui nhộn hào hứng đó a Lân và a Dủng va Moonlight restaurant …tiếc mình ở San Diego nên không ghé sang chơi được…ở nhà xem 1 mình lẻ loi quá…trận banh hay nhất thót tin tới giây cuối cùng …mong gặp các anh năm sau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *