28 thoughts on “165 / Cắm câu Ếch mùa nước (phần 1) | frog trap

  1. 1 thời tuổi thơ của tôi…dường như mới ngày hôm qua.thấm thoát gan 20 năm.giờ thì mình đã có gia đình va mua dc nhà sài gòn..quê mình ở giồng riềng .kiên giang..có ai giống mình xin cho 1 like nhé…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *